Zawiesia

Zawiesia – przydatne informacje

Zawiesiami nazywamy osprzęt pomocniczy służący do zawieszania, obwiązywania lub podtrzymywania ładunków na haku dźwignicy podczas operacji podnoszenia. Zawiesia są elementem różnego rodzaju dźwigów, suwnic, cięgnic, trawersów, żurawi umieszczonych stacjonarnie lub na pojazdach transportowych. Dzięki zawiesiom można przewiązać określony element (mogą to być części kuliste, owalne, niestandardowe, metalowe – np. takie, które posiadają specjalne uchwyty i podobne). Sprawdzą się w transporcie, w halach magazynowych, produkcyjnych czy warsztatowych – praktycznie wszędzie tam, gdzie konieczne jest przeniesienie określonego ładunku z jednego miejsca na drugie.

Zawiesie ułatwiają obróbkę materiałów, wyjęcie np. elementów konstrukcyjnych lub zamontowanie ich w określonym miejscu, ale również przeniesienie towarów na pojazd transportowy. Zawiesia powinny umożliwić pewne, szybkie i łatwe mocowanie ładunków przy uwzględnieniu rodzaju ładunku, jego masy, kształtu zewnętrznego i gabarytów. Konstrukcja zawiesi powinna gwarantować pełne bezpieczeństwo, dlatego należy pamiętać o prawidłowym ich doborze.

W zależności od podnoszonego ładunku i specyfiki pracy dobieramy rodzaj zawiesia i jego wyposażenie w osprzęt:

  • zawiesia linowe
  • zawiesia łańcuchowe
  • zawiesia pasowe
  • zawiesia wężowe

Zawiesia linowe

Zawiesia łańcuchowe

Zawiesia pasowe

Zawiesia wężowe

Bez względu na rodzaj każde zawiesie powinno posiadać swoje indywidualne, znamionowe i trwałe oznaczenie: DOR (ang.WLL-Working load limit), długość, średnicę liny lub łańcucha, klasę osprzętu, nr partii, oznaczenie producenta, datę produkcji oraz spełniać normy wymagane przez Dyrektywę Maszynową. Przed pierwszym użyciem zawiesie powinno zostać poddane oględzinom przez wykwalifikowanego pracownika, później przed każdym użyciem.

Przegląd jest wzrokowym sprawdzeniem stanu zawiesia w celu określenia wszelkich oczywistych uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego niezawodność eksploatacyjną. W terminie nie przekraczającym 12 msc. należy przeprowadzić dokładne badanie okresowe. Zalecane jest przechowywanie wszystkich zapisów z takich badań łącznie z rejestrem zawiesia.

Zawiesie należy wycofać z eksploatacji jeżeli występuje jedno z poniższych uszkodzeń:
a) zawiesia linowe
– brak etykiety identyfikacyjnej lub nieczytelne oznakowanie ( nr identyfikacyjny, DOR)
– pęknięcie złączki lub rozplecione zaploty
– pęknięcie drutów w linie (6 drutów na długości 6d, 14 drutów na długości 30d lub 3 drutów sąsiadujących ze sobą w jednej splotce),
– odkształcenie chociażby jednego elementu zawiesia wskazującego na jego przeciążenie, zapętlenia, skręcenia, zagniecenia, koszyki na linie
– pęknięcie złączki, odbarwienie na skutek uszkodzenia cieplnego, wżery na drutach spowodowane łukiem cieplnym (pioruny)
– zmniejszenie średnicy liny o 10% na skutek zużycia
b) zawiesia łańcuchowe
– brak etykiety identyfikacyjnej lub nieczytelne oznakowanie ( nr identyfikacyjny , DOR)
– odkształcenie chociażby jednego elementu zawiesia wskazującego na jego przeciążenie,
– zmniejszenie średnicy ogniwa łańcuchowego o 10% na skutek zużycia, wytarcia
– pęknięcia, wyżłobienia, wgniecenia powodujące utratę przekroju o więcej niż 10%
– odbarwienie na skutek uszkodzenia cieplnego
– nadmierna korozja elementów zawiesia
c) zawiesia tekstylne
– brak etykiety identyfikacyjnej lub nieczytelne oznakowanie
– uszkodzenie powierzchni spowodowane działaniem ostrych krawędzi
– nacięcia, odsłonięcie rdzenia na skutek rozerwania powłoki w zawiesiach wężowych
– łuszczenie się powierzchni na skutek działania chemikaliów
– stopienie włókien na skutek uszkodzenia cieplnego lub tarcia
– odkształcenie elementów zawiesia (haków, szakli, ogniw) przekraczające 10% nominalnej wartości, mogące świadczyć o przeciążeniu zawiesia,
– wytarcie elementów zawiesia (haków, szakli, ogniw), których utrata wymiaru jest większa niż 10%

TAURUS - liny i druty stalowe

Potrzebujesz doradztwa?

Wykorzystując naszą wiedzę , elastyczność działania i rzetelność pomożemy odnaleźć się w szerokiej tematyce liniarskiej.

Skontaktuj się nami, pomożemy

Adres

ul. Zbiegniewskiej 8a
87-800 Włocławek

Korespondencja

ul. Topazowa 2
Nowa Wieś
87-853 Kruszyn

© Copyright 2023 by TAURUS | Wykonanie Fit Design