Zawiesia – przydatne informacje

Wykaz norm związanych

Zawiesia linowe powinny spełniać wymagania norm:

 • EN 13414-1:2003+A2:2008, część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego zastosowania, Polska norma
  PN-EN 13414-1+A2
 • EN 13414-2:2003+A2:2008, część 2: Wykaz informacji dotyczących użytkowania i konserwacji dostar-
  czanych przez wytwórcę, Polska norma: PN-EN 13414-2+A2
 • EN 13414-3:2003+A2:2008, część 3: Zawiesia splotowe o obwodzie zamkniętym i zawiesia z lin trój-
  zwitych, Polska norma: PN-EN 13414-3+A1

Ponadto, zastosowania mają polskie normy:

 • PN-92/M-84720 – Zawiesia z lin stalowych i włókiennych. Ogólne wymagania i badania
 • PN-M-84732 – Zawiesia jednocięgnowe z lin stalowych,
 • PN-M-84734 – Zawiesia dwucięgnowe z lin stalowych,
 • PN-M-84733 – zawiesia czterocięgnowe z lin stalowych
 • PN-M-84735 – Zawiesia w obwodzie zamkniętym z lin stalowych
 • PN-M-84736 – zawiesia jednopętlowe
 • PN-M-84737 – zawiesia dwupętlowe
 • PN-EN 818-4+A1:2008 – Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Bezpieczeństwo – Część 4:

Współczynnik bezpieczeństwa 5:1 dla zawiesi linowych ; 4:1 dla zawiesi łańcuchowych : 7:1 dla zawiesi tekstylnych

TAURUS - liny i druty stalowe

Potrzebujesz doradztwa?

Wykorzystując naszą wiedzę , elastyczność działania i rzetelność pomożemy odnaleźć się w szerokiej tematyce liniarskiej.

Skontaktuj się nami, pomożemy

Adres

ul. Zbiegniewskiej 8a
87-800 Włocławek

Korespondencja

ul. Topazowa 2
Nowa Wieś
87-853 Kruszyn

© Copyright 2023 by TAURUS | Wykonanie Fit Design